Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2012

August 24 2012

Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez – nie jest prawdziwym człowiekiem.
— Wisława Szymborska
Reposted fromweightless weightless vianatioszka natioszka
Reposted fromoloss oloss vianatioszka natioszka
6029 9643 500
Reposted frombluecat bluecat vianatioszka natioszka
2430 a243
Reposted fromthomerth thomerth vianatioszka natioszka
7317 70f8
Reposted fromfarrow farrow viaaalices aalices
2074 bf40
Reposted fromkabliukai kabliukai vianatioszka natioszka
4117 586a
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianatioszka natioszka
8350 cf7b
/J./
Reposted fromfuckoffanddie fuckoffanddie vianatioszka natioszka
1166 674e 500
childhood. did you remember?
9213 3048
Bicie serca zagłuszone ciszą.
Reposted frompesy pesy vianatioszka natioszka

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną.

— Joseph Joubert
Reposted fromcarre carre vianatioszka natioszka
6067 62fb 500
Poezje
chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie 
- to minie.
— nosowska
2926 ccb9

Everything will be fine, ok? I promise.

Reposted fromtheolicious theolicious viaskydiverka skydiverka
9456 2cf1 500
Za oknem świt... 
To jest mój sen,
ten sen zawstydza mnie..
Zachłanna i zła wciąż więcej chcę.
Nie ma nic, nie ma mnie.
Niby cudownie,
ale wcale nie jest dobrze w moim śnie
— Edyta Bartosiewicz "Sen"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl